Zakład Przeróbki Kopalin i OdpadówProjekt i wykonanie
Zbigniew PowałkaLaboratorium Przeróbki Kopalin
Zakład Górnictwa
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska

Witamy!
Łupek miedzionośny III, 2017, pod redakcją Przemysława B. Kowalczuka i Jana Drzymały

Prace w druku
Łupek miedzionośny II, 2016, pod redakcją Przemysława B. Kowalczuka i Jana Drzymały


Łupek miedzionośny złoża rudy miedzi monokliny przedsudeckiej, zwany w literaturze jako Kupfershiefer, przyciąga uwagę badaczy, technologów i studentów ze względu na jego znaczenie naukowe i gospodarcze dzięki obecności w nim minerałów miedzi. Ma on również duże znaczenie dydaktyczne ze względu na właściwości oraz łatwą dostępność. Łupek miedzionośny to bardzo złożona substancja, gdyż w jej skład wchodzą zarówno minerały siarczkowe metali, kwarc, węglany, minerały ilaste, jak i substancje węglowe. Skład ten powoduje dużą różnorodność właściwości łupka miedzionośnego. Różnorodność ta, z punku widzenia technologii wytwarzania miedzi, jest zarówno przydatna, dzięki zawartość Cu, jak i szkodliwa, z powodu zawartości węgla organicznego, powodującego trudności na hutniczym etapie wytwarzania miedzi. Powoduje to, że łupek jest zarówno pożądanym jak i niechcianym składnikiem rud, które zawierają obok Kupfershiefer także okruszcowane miedzią warstwy piaskowe i dolomityczne. Dlatego obecnie w Polsce, i w pewnym stopniu na świecie, prowadzone są intensywne prace badaczy, technologów i studentów, które dotyczą poznania i wykorzystania różnorodnych właściwości łupka do kontrolowania procesów jego przerobu, zwłaszcza metodą flotacji.
W poprzedniej monografii Łupek miedzionośny I opisano już podstawowe parametry łupka jak flotowalność, ługowalność, gęstość, oddziaływanie ze spinaczami. Jednakże do pełnej wiedzy o łupku miedzionośnym jeszcze jest daleko. Dlatego podjęto decyzję wydania monografii Łupek miedzionośny II, w której zawarto wyniki intensywnych badań łupka otrzymanych w roku 2015. Ponieważ badania jeszcze trwają, planowane jest wydanie w 2017 ostatniej części monografii, czyli Łupek miedzionośny III.
Prace zawarte w tej monografii oparte są głównie na rezultatach badań opisanych w inżynierskich i magisterskich pracach dyplomowych. Zapraszamy badaczy i dyplomantów z kraju i zagranicy do nadsyłania prac do części III.Łupek miedzionośny, 2014, pod redakcją Jana Drzymały i Przemysława B. Kowalczuka

Zakład Przeróbki Kopalin i Odpadów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. Dbamy pilnie, aby nasza praca i rozwój były możliwie jak najbardziej zharmonizowane między tymi rodzajami aktywności. Dlatego prace inżynierskie i magisterskie dyplomowe, a także prace doktorskie, były tak ukierunkowane, aby pozwalały nie tylko otrzymać odpowiednie stopnie zawodowe i tytuły naukowe, ale także były użyteczne dla innych i przynosiły pożytek naukowy dla ludzkości w postaci publikacji naukowych oraz doniesień konferencyjnych, a w efekcie prowadziły do jak najlepszego wykorzystania bogactwa zasobów krajowych rud miedzi.

W ramach tej serii wydano jak dotąd dwie monografie. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnienia flotacji substancji w obecności soli nieorganicznych (Tomasz Ratajczak i Jan Drzymała, Flotacja solna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003), a druga negatywnym zjawiskom mechanicznym we flotacji (Żaklina Konopacka, Flotacja mechaniczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005). Obecnie wydajemy trzecia monografią z tej serii (Łupek miedzionośny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014), która jest poświęcona łupkowi cechsztyńskiemu, znanego także jako Kupferschiefer, a w Polsce występującemu w złożach miedzi Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego (LGOM) i eksploatowanemu przez KGHM Polska Miedź S.A. 

   W ostatnich latach działalności Zakładu Przeróbki Kopalin i Odpadów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej realizowano wiele prac studenckich i badawczych własnych oraz na zlecenie przemysłu, które dotyczyły właśnie łupka miedzionośnego. Zainteresowanie łupkiem i jego właściwościami wynika z jego niezmiernie ważnych i ciekawych geochemiczno-petrograficznych właściwości, które z jednej strony powodują, że jest on ważnym technologicznie składnikiem rudy z bogatą zawartością miedzi i różnych metali, a z drugiej stwarza on szereg trudności na wszystkich etapach przerobu rud miedzi, w tym podczas wzbogacania flotacyjnego oraz przerobu hutniczego. W wyniku tych prac, a także prac uczonych z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych, uległa znacznie rozszerzeniu nasza wiedza o łupku miedzionośnym, co może się przyczynić do doskonalenia istniejących technologii wykorzystanie rud miedzi, a także do opracowania nowych technologii jego przerobu.

Z wielką przyjemnością oferujemy Państwu, czyli studentom i pracownikom wydziałów górniczych i chemicznych oraz mineralurgom pracującym w przemyśle miedziowym i z nim współpracującym, a także każdemu czytelnikowi żądnemu wiedzy, pierwszą część monografii Łupek miedzionośny. Druga część monografii ukaże się drukiem wkrótce.

Dla przejrzystości monografii, każdy jej rozdział poświęcony został innemu zagadnieniu i firmowany jest nazwiskami tych, którzy nad danym zagadnieniem pracowali.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redaktorzy naukowi: Jan Drzymała i Przemysław B. Kowalczuk